14 mars 2007

Jag vann! / I won!

Föreningen Sticka har en temavecka just nu där olika platsers sticktraditioner presenteras. Varje dag är det en tävling, och jag vann tisdagstävlingen! Vinsten är ett kit till ett par vantar från Gotland.

Sticka, where I'm a member, this week offers a virtual tour where different places and there knitting traditions are presented (only in Swedish, I'm afraid). Each day there's a competition, and I won yesterday's! A kit with mittens from Gotland.

Inga kommentarer: