17 juni 2012

Läst: Tokyo år noll

Det finns böcker som berör. Kombinationen av ett ruggigt mordfall, ett Tokyo strax efter kapitulationen år 1945 och scener från Japans krig mot och ockupation av Kina åren dessförinnan, är oerhört stark. Jag rekommenderar till läsning, men minns att det kan vara krävande att läsa Tokyo år noll av David Peace.

Inga kommentarer: