6 februari 2010

Tax på kall snöstig


Världen blir väldigt begränsad om man är en tax på välplogad promenadstig. Bara snö och himmel i synfältet.

Inga kommentarer: