22 januari 2011

Läst: The Mother Tongue

Apparently people not knowing Swedish visit my blog, you're welcome! So from now on I'll write in both Swedish and English. Now for some Swedish:

Jag har läst The Mother Tongue av Bill Bryson. Alla som är det minsta intresserade av språk, av språkhistoria, av att leka med språket, borde läsa den. Den handlar om hur engelskan blev till, hur den ser ut och hur den låter (delvis varför också) och mycket annat, allt presenterat på ett underhållande, men ändå vederhäftigt sätt. Och nu lite på engelska:

I've just finished The Mother Tongue by Bill Bryson. All who have any interest in languages, in the history of languages, who are interested in playing with words, should read it. It's about how English came to be, what it looks and sounds like (and partly why too) and a lot more, all presented entertainingly but still with authority.

Inga kommentarer: