30 april 2011

Bekymrad

Se inte så bekymrad ut, Jack, det är snart dags för klippning!

Inga kommentarer: