17 maj 2010

Sjung, o gudinna...


"Sjung o gudinna om vreden som brann hos peliden Akilles,
olycksdiger till tusende kval för akajernas söner..."

Så börjar Iliaden. Illa gick det också för trojanerna, för vilka vi ser en sentida representant på bilden. Virkat från boken "Creepy Cute Crochet".